Sídlo prevázky (raj všetkých labkošov):
Rezedová 5, Budova ATRIUM (1.poschodie), Bratislava
pondelok - štvrtok: 7:00 - 18:00

DOVOLENKA: 
17.08.-04.09. 2022 (vrátane)


e-mail: objednavky@pamlskovo.com

tel.: 0908 126 650