Sídlo prevázky (raj všetkých labkošov):
Rezedová 5, Budova ATRIUM (1.poschodie), Bratislava
pondelok - piatok: 7:00 - 18:00

Adresa pre doručovanie listín:
Pamlskovo, O.Z., Belehradská 6, 831 04 Bratislava

e-mail: objednavky@pamlskovo.com

tel.: 0908 126 650